bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Budżet strona główna 

SESJA IV/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 43 767 776,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 43 641 276,00
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA V/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 43 623 008,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 44 242 872,00
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA VI/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 45 165 042,48
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 45 784 906,48
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA VII/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 45 359 792,48
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 45 979 656,48
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA VIII/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 45 327 674,72
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 47 659 538,72
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA IX/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 46 227 030,72
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 48 238 394,72
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA X/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 46 319 558,93
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 48 330 922,93
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

SESJA XI/2015
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 46 323 558,93
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2015 rok - 48 334 922,93
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2015 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XII/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 47 113 037,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 48 489 491,00
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XIII/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 47 173 471,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 48 876 012,00
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XV/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 51 543 560,01
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 53 246 101,01
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XVI/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 51 608 444,01
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 53 310 985,01
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XVII/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 55 247 996,20
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 56 950 537,20
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XVIII/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 55 354 261,17
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 57 056 802,17
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XIX/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 55 951 523,27
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 57 654 064,27
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

SESJA XX/2016
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 57 092 871,27
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok - 58 795 412,27
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2016 rok

Uchwała nr XX/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXI/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 55 491 464,50
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 60 687 090,50
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXII/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 55 890 012,50
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 61 085 638,50
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXIII/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 56 560 193,50
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 72 689 693,50
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXIV/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 57 190 128,89
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 73 319 628,89
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXV/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 57 190 128,89
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 73 809 628,89
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXVII/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 57 199 148,89
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 73 818 648,89
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXVIII/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 57 485 377,18
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 72 509 877,18
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXIX/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 57 621 372,64
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 71 250 872,64
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXX/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 59 364 045,49
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 72 993 545,49
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXXI/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 59 392 919,14
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 73 124 419,14
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

SESJA XXXII/2017
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 60 170 794,14
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2017 rok - 73 902 294,14
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2017 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXIV/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 65 461 671,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 78 200 385,00
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXVI/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 66 332 196,66
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 79 070 910,66
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXVII/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 67 051 750,05
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 79 790 464,05
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXVIII/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 67 092 736,05
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 79 831 450,05
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXIX/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 67 092 736,05
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 81 820 348,45
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XL/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 67 449 894,40
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 81 888 608,40
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLI/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 67 455 016,40
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 81 893 730,40
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLII/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 67 827 476,34
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 82 266 190,34
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLIII/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 68 743 191,41
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 83 181 905,41
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLIV/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 68 971 139,81
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 83 409 853,81
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA II/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 69 613 579,81
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2018 rok - 84 052 293,81
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2018 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA III/2018
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 70 237 326,77
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 70 442 326,77
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA IV/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 69 805 017,77
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 70 450 017,77
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA VI/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 69 845 268,77
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 70 490 268,77
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA VII/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 69 979 356,02
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 75 336 124,53
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA VIII/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 70 060 251,05
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 75 417 019,56
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA IX/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 71 373 477,36
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 76 730 245,87
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA X/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 70 906 776,59
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 76 263 545,10
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XI/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 71 087 040,59
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 76 443 809,10
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XII/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 71 695 290,59
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 77 052 059,10
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XIII/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 72 798 351,09
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 78 155 119,60
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XIV/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 73 056 692,06
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 78 413 460,57
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XV/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 66 908 047,73
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 72 574 816,24
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XVI/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 67 317 066,73
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 72 983 835,24
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XVII/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 71 107 823,94
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 76 774 592,45
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XVIII/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 71 111 773,67
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 76 778 542,18
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XIX/2019
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 72 641 393,67
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2019 rok - 78 308 162,18
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2019 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XX/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 85.750.765,56
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 85 455 765,56
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXI/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 84.916.047,03
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 84 621 047,03
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXII/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 85.631.534,14
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 85.904.454,77
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXIV/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 88.278.793,56
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 89.271.714,19
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXV/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 78.190.017,94
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 79.182.938,57
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXVI/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 77.720.293,51
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 78.713.214,14
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXVII/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 82.052.800,05
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 81.012.273,68
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXVIII/2020
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 82.118.300,05
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2020 rok - 81.077.773,68
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2020 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXX/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 79.545.272,74
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 92.232.290,50
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXI/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 79.529.817,33
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 92.216.835,09
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXIII/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 79.584.651,40
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 94.888.885,08
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXIV/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 82.028.734,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 97.332.967,68
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXV/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 82.024.534,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 97.328.767,68
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXVI/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 82.032.901,42
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 97.337.135,10
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXVII/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 82.142.610,07
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 97.463.037,69
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXVIII/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 82.155.932,03
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 97.476.359,65
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XXXIX/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 82.271.699,00
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 97.208.679,62
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XL/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 80.484.396,65
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 88.726.739,69
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLI/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 81.837.160,49
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 90.079.503,53
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLII/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 81.960.242,27
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 90.202.585,31
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLIII/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 85.385.962,54
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 93.628.305,58
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLIV/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 85.932.990,79
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2021 rok - 93.689.033,83
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2021 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLIV/2021
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 75.403.647,38
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 93.994.195,58
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLVI/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 75.403.647,38
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 93.994.195,58
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLVII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 75.413.573,66
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 94.004.121,86
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLVIII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 74.202.162,83
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 92.792.711,03
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA XLIX/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 74.579.373,55
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 93.169.921,75
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA L/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 77.161.996,62
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 95.752.544,82
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LI/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 76.128.561,71
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 99.597.958,88
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 78.237.947,16
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 101.707.344,33
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LIII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 82.786.240,62
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 106.255.637,79
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LIV/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 85.234.076,70
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 108.703.473,87
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LV/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 83.469.354,82
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 106.938.751,99
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LVI/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 85.612.760,82
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 109.082.157,99
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LVII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 86.639.475,82
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 110.108.872,99
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LVIII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 87.550.022,18
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 111.019.419,35
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LIX/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 90.203.196,34
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 113.672.593,51
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LX/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 92.827.414,88
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 108.656.812,05
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXI/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 93.135.780,04
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 108.965.177,21
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 94.829.259,09
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 110.658.656,26
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXIII/2022
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 95.730.288,38
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2022 rok - 108.414.106,98
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2022 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXIV/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 90.254.296,04
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 104.448.089,06
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXV/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 90.674.178,85
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 117.284.541,76
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXVI/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 91.484.684,85
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 118.095.047,76
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXVII/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 92.753.056,40
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 120.159.095,67
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXVIII/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 92.955.438,52
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 120.361.477,79
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXIX/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 98.331.325,01
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 125.737.364,28
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXXI/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 98.948.222,02
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 126.354.261,29
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXXII/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 102.760.386,92
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 130.166.426,19
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESJA LXXIII/2023
Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 104.147.514,14
Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2023 rok - 123.096.553,41
szczegóły: plan dochodów i wydatków na 2023 rok

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2003-02-25 09:00:00 | Data modyfikacji: 2023-11-17 08:52:35.
Data wprowadzenia: 2003-02-25 09:00:00
Data modyfikacji: 2023-11-17 08:52:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl