bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 272 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 5
lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 272
BURMISTRZA  STĘSZEWA
z dnia 5 lipca 2010r.


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ustawy z 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/168/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy niżej wymienioną nieruchomość:
• Pani Joannie Rembalskiej – Bukowskiej, część działki nr 923/2 o pow. 0,0315 ha położoną  w Stęszewie.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 94,50 zł rocznie.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-09 14:56:04 | Data modyfikacji: 2010-07-09 14:57:00.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-09 14:56:04
Data modyfikacji: 2010-07-09 14:57:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl