bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 264 Burmistrza Stęszewa z dnia 2
czerwca 2010 roku

w sprawie: użyczenia nieruchomości gminnej położonej w Witoblu


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.)


BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Oddaje się w użyczenie na okres 3 lat Panu Leszkowi Trafasowi część nieruchomości nr 213 o pow. 0,1100 ha położoną w Witoblu, gmina Stęszew.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:50:56 | Data modyfikacji: 2010-06-02 13:51:37.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:50:56
Data modyfikacji: 2010-06-02 13:51:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl