bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 239 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 24
lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE  NR 239/2010
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 24 lutego  2010 roku

w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.

Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. nr XXXVI/383/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zarządzam:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości, że właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązani z mocy prawa do finansowania prowadzenia prac przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na ich dofinansowanie.

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do  26  marca 2010 r.

§ 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew według wzoru określonego zarządzeniem Burmistrza Stęszewa nr 37 z 5 października 2006 r. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu oraz ze strony www.steszew.pl.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
Wniosek o dotację (format .doc, format .odt)


 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-25 10:39:03 | Data modyfikacji: 2010-02-25 10:55:05.

Zobacz:
 2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2010-02-25 10:39:03
Data modyfikacji: 2010-02-25 10:55:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl