bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Uchwała nr XXV/234/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:06:12.
 Uchwała nr XXV/235/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:08:41.
 Uchwała nr XXV/236/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:11:35.
 Uchwała nr XXV/237/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Stęszew" w latach 2009/2011

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:12:56.
 Uchwała nr XXV/238/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia" w latach 2009-2012

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:14:24.
 Uchwała nr XXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stęszew stałych obwodów głosowania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:15:19.
 Uchwała nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:17:57.
 Uchwała nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Skrzynkach i Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:18:45.
 Uchwała nr XXV/242/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki (położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko), gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:20:48.
 Uchwała nr XXV/243/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:22:07.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2009-04-28 08:22:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl