bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-11-05 14:22:19 | Data modyfikacji: 2008-11-05 14:26:19.
 Uchwała nr XXI/206/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:23:14.
 Uchwała nr XXI/207/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:26:36.
 Uchwała nr XXI/208/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:28:48.
 Uchwała nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:32:27.
 Uchwała nr XXI/210/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:35:11.
 Uchwała nr XXI/211/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:36:30.
 Uchwała nr XXI/212/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęzsew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:41:47.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:41:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl