bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 17 strona główna 
 Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok z załącznikami 1 i 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:49:42.
 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:51:57.
 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:53:12.
 Załączniki nr 5, 6, 7 do uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:54:06.
 Uchwała nr XVII/175/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:22:15.
 Uchwała nr XVII/176/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:23:40.
 Uchwała nr XVII/177/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:25:58.
 Uchwała nr XVII/178/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:28:06.
 Uchwała nr XVII/179/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew części nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:30:16.
 Uchwała nr XVII/180/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:33:17.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:33:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl