bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Stęszew na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-01-04 11:42:22 | Data modyfikacji: 2008-01-04 12:03:26.
 Zmiany w uchwale budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-01-04 11:43:36 | Data modyfikacji: 2008-01-04 12:04:30.
 Uchwała nr XII/143/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:52:01.
 Uchwała nr XII/144/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:53:06 | Data modyfikacji: 2010-05-12 09:53:25.
 Uchwała nr XII/145/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr II/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 05.12.2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 09:56:30.
 Uchwała nr XII/146/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:00:49.
 Uchwała nr XII/147/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:04:20.
 Uchwała nr XII/148/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:06:13.
 Uchwała nr XII/149/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:09:12 | Data modyfikacji: 2010-05-12 10:17:37.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:09:12
Data modyfikacji: 2010-05-12 10:17:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl