bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 
 Zmiana uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-12-04 11:48:00.
 Uchwała nr XI/122/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 12:50:08.
 Uchwała nr XI/123/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 12:51:51.
 Uchwała nr XI/124/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho;owych na rok 2008

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-22 12:53:35.
 Uchwała nr XI/125/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 - 2011

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:18:51 | Data modyfikacji: 2010-05-12 11:19:54.
 Uchwała nr XI/126/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/382/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:27:32 | Data modyfikacji: 2010-05-12 11:29:27.
 Uchwała nr XI/127/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:41:47.
 Uchwała nr XI/128/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Skrzynkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:43:07.
 Uchwała nr XI/129/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Dębnie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:44:51.
 Uchwała nr XI/130/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:46:15.
 Uchwała nr XI/131/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia lokalu położonego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 11:47:26.
 Uchwała nr XI/132/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 15 lat przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 12:51:04.
 Uchwała nr XI/133/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Krąplewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 12:55:55.
 Uchwała nr XI/134/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 13:30:20.
 Uchwała nr XI/135/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid. 110 w Skrzynkach, obręb Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 13:31:50.
 Uchwała nr XI/136/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi STRYKOWO i SAPOWICE

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-12 13:33:56.
 Uchwała nr XI/137/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:04:30.
 Uchwała nr XI/138/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:07:22.
 Uchwała nr XI/139/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:08:45.
 Uchwała nr XI/140/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę nr X/111/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:11:42.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
   2023
   2024
Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:11:42
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl