bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ochrona środowiska strona główna 

Informacje o środowisku

Informacje o środowisku cz. 1 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku cz. 2 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.03.10 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.03.23 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.05.14 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.05.25 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.06.23 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.08.03 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.08.21 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.09.22 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.11.04 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.12.18 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.12.24 (format .ods, format .xls)


 

Informacje o środowisku 2010.01.13 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.03.10 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.03.16 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.04.22 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.05.12 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.05.27 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.10.26 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.11.10 (format .ods, format .xls)


 

Informacje o środowisku 2011.01.12 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2011.01.17 (format .ods, format .xls)


 

Informacje o środowisku 2012.09.19 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2012.11.09 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2012.11.19 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2012.12.17 (format .ods, format .xls


 

Informacje o środowisku 2013.01.03 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.01.21 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.01.24 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.06.07 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.09.23 (format .ods, format .xls)

 _____________________________________________________________________________________________________________

Informacje o środowisku 2016.02.12 (format .xls)

W celu uzyskania dostępu do kolejnych
kart informacyjnych należy przejść tutaj

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-10-01 08:52:54 | Data modyfikacji: 2016-02-15 10:56:47.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego .  Informacje o środowisku .  Punkty zbierania zużytego sprzętu .  Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew .  Ogłoszenie o azbeście .  Odbiór odpadów wielkogabarytowych .  Sprawozdania .  Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew .  Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020 .  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej .  Informacja o jakości wody .  Przeciwdziałanie skutkom suszy .  Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku .  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew . 
Data wprowadzenia: 2007-10-01 08:52:54
Data modyfikacji: 2016-02-15 10:56:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl