bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia inne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kotłowni centralnego ogrzewania na terenie fermy
drobiu w m. Zamysłowo , na działkach o nr ewid.
336/2 i 336/3 obręb Zamysłowo.

treść obwieszczenia (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:10:38 | Data modyfikacji: 2016-07-28 12:11:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o naborze / wyborze .  Ogłoszenia wyborcze .  Ogłoszenia o sesjach .  Ogłoszenia pozostałe .  Ogłoszenia inne .  Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne .  Ogłoszenia o inwestycjach drogowych .  Szkolenia finansowane z funduszy unijnych .  Uchwały Składu Orzekającego RIO .  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu .  Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań .  Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu .  Otwarty nabór partnerów .  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku .  Protokoły przejęcia na mienie komunalne .  Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej . 
Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:10:38
Data modyfikacji: 2016-07-28 12:11:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl