bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia inne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
gtrawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią
ścieków we wsi Łódź
 treść obwieszczenia (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:26:19 | Data modyfikacji: 2016-05-18 14:28:11.

Zobacz:
   Ogłoszenia o naborze / wyborze
   Ogłoszenia wyborcze
   Ogłoszenia o sesjach
   Ogłoszenia pozostałe
   Ogłoszenia inne
   Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
   Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
   Szkolenia finansowane z funduszy unijnych
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
   Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
   Otwarty nabór partnerów
Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:26:19
Data modyfikacji: 2016-05-18 14:28:11
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl