bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia inne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
wydania decyzji zmieniającą decyzję Burmistrza
Gminy Stęszew z dnia 12.12.2014r. znak
OŚ.6220.15.2014
 20160429140608698.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:38:16 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:41:02.

Zobacz:
   Ogłoszenia o naborze / wyborze
   Ogłoszenia wyborcze
   Ogłoszenia o sesjach
   Ogłoszenia pozostałe
   Ogłoszenia inne
   Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
   Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
   Szkolenia finansowane z funduszy unijnych
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
   Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
   Otwarty nabór partnerów
   Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
   Protokoły przejęcia na mienie komunalne
   Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:38:16
Data modyfikacji: 2016-04-29 14:41:02
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl