bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 Uchwała nr VI/69/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:39:14.
 Uchwała nr VI/70/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:40:43.
 Uchwała nr VI/71/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:42:40.
 Uchwała nr VI/72/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Stęszewie i Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:47:13.
 Uchwała nr VI/73/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:48:31.
 Uchwała Nr VI / 74 / 2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-05-07 09:48:28 | Data modyfikacji: 2010-05-24 09:48:46.
 Uchwała nr VI/75/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:50:08.
 Uchwała nr VI/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Tomicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:51:21.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2010-05-24 09:51:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl