bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 26.01.2018r.

I n f o r m a c j a

o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 25 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przeprowadzony został przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54

Przedmiotem przetargu była zabudowana budynkiem mieszkalnym nieruchomość, położona w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, gm. Stęszew, stanowiąca działkę nr 305 o pow. 0.1020ha.

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano:

Nieruchomość , położoną w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, ozn. w ewidencji jako działka nr 305o pow. 0.1020ha.
Cena wywoławcza wynosiła – 120.000zł.
Liczba uczestników przetargu – 1
Nieruchomość sprzedano za kwotę brutto – 121.200zł.
Nabywcą nieruchomości został- Marek Janowicz

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:40:10 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:41:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:40:10
Data modyfikacji: 2018-01-29 14:41:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl