bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Dnia 19 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości zabudowanej budynkiem do rozbiórki, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13 o pow. 100 m2, położonej w Jeziorkach przy ul. Bukowskiej 18;

2/ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 305 o pow. 1020 m2, położonej w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54;

Przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionych w pkt 1 i 2 zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-27 14:53:27 | Data modyfikacji: 2015-11-27 14:55:00.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2015-11-27 14:53:27
Data modyfikacji: 2015-11-27 14:55:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl