bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 25 września 2014r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 25 września 2014 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7, działka ewidencyjne nr 47/27 o pow. 2.309 m2. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 577/17072.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 100.000,- zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym –nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:02:12 | Data modyfikacji: 2014-09-25 11:03:12.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:02:12
Data modyfikacji: 2014-09-25 11:03:12
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl