bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 24 lipca 2014r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego


Dnia 24 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow.3.969 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, przeznaczoną pod budowę pasażu handlowego,

2/ lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 , położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-07-28 10:09:11.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2014-07-28 10:09:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl