bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż mienia
gminnego

Stęszew, dnia 19 lipca 2013r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 18 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow.3.969 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, przeznaczoną pod budowę pasażu handlowego,

2/ nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr: 2025 o pow. 1.386 m2,   2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,      1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2 , położone w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej, Żeglarskiej i Wierzbowej .

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano:

1/ działkę nr 1677/2 o pow. 1.704 m2, położoną w Stęszewie przy ul Wierzbowej,
księga wieczysta nr PO1S/00052415/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
cena wywoławcza netto wynosiła 316.940,- zł
liczba uczestników przetargu -1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 320.110,- zł ( brutto 393.735,30 zł) ,
nieruchomość nabyła Spółka „ECOR PRODUCT” z siedzibą w Stęszewie,

Przetargi na sprzedaż pozostałych działek zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-07-23 07:46:52 | Data modyfikacji: 2013-07-23 07:48:24.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2013-07-23 07:46:52
Data modyfikacji: 2013-07-23 07:48:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl