bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż mienia
gminnego w dniu 26 stycznia 2012 roku

Stęszew, dnia 26 stycznia 2012 r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego


Dnia 26 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr  1691 o pow. 3.969 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Poznańskiej.

Dla nieruchomości decyzją Burmistrza Stęszewa Nr 084/11 z dnia 29.08.2011 ustalone zostały warunki zabudowy.
Rodzaj zabudowy: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto 800.000,- zł.

Przetarg na sprzedaż w/w działki zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:32:18 | Data modyfikacji: 2012-01-26 13:33:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2012-01-26 13:32:18
Data modyfikacji: 2012-01-26 13:33:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl