bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Wyniki przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia  30 czerwca 2011 r.

I n f o r m a c j a

o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 30 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr:  2025 o pow. 1.386 m2,   2026 o pow. 1.000 m2,  2027 o pow. 1.000 m2,    2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,     1677/1 o pow. 2.175 m2,  1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2

położone w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej,  ul. Żeglarskiej  i ul. Wierzbowej, 

Przetargi na sprzedaż powyższych działek  zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:11:33 | Data modyfikacji: 2011-06-30 11:13:02.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:11:33
Data modyfikacji: 2011-06-30 11:13:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl