bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia 14 stycznia 2010r.


I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 14 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 lokalu mieszkalnego nr 4  o pow. 78,80 m2 położonego w Strykówku
- cena wywoławcza wynosiła 97.000,- zł
- liczba uczestników przetargu – 2
- cena osiągnięta w wyniku przetargu – 98.000,- zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:06:31 | Data modyfikacji: 2010-01-14 12:15:58.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:06:31
Data modyfikacji: 2010-01-14 12:15:58
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl