bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Dzierżawa mienia gminnego

Stęszew, dnia 29 października 2009r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na wydzierżawienie mienia gminnego


Dnia 29 października 2009 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie:
1/ lokalu użytkowego o pow. 31 m2 położonego w Będlewie przy ul.Wiejskiej 54
- minimalny miesięczny czynsz dzierżawny wynosił netto  200,- zł
- liczba uczestników przetargu – 1
- w wyniku przetargu dzierżawcą została Fundacja Pomocy Wielkopolskiem Rodzinom z siedzibą w Poznaniu oferująca miesięczny czynsz w wysokości 210,- zł netto.

2/ nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym położonej w Strykowie przy ul. Bukowskiej 55
- minimalny miesięczny czynsz dzierżawny wynosił netto 400,- zł
- liczba uczestników przetargu – 1
- w wyniku przetargu dzierżawcą została pani Kinga Pluskota która zaoferowała miesięczny czynsz w wysokości 410,- zł netto.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-10-29 14:09:03 | Data modyfikacji: 2009-10-29 14:10:51.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2009-10-29 14:09:03
Data modyfikacji: 2009-10-29 14:10:51
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl