bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Dzierżawa rotundy w Strykowie

Stęszew, dnia 02 czerwca 2009r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na dzierżawę mienia gminnego

Dnia 02 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został  przetarg ofert na wydzierżawienie obiektu rotundy, położonego w Strykowie przy ul. Bukowskiej 55 na działce ewidencyjnej 186/1.
Wpłynęły trzy oferty z których jedna nie spełniała wymogów przetargu.
Dzierżawcą obiektu został pan Piotr Pluskota
Ustalony w wyniku przetargu miesięczny czynsz dzierżawny netto wynosi    600,- zł.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:17:34 | Data modyfikacji: 2009-06-08 14:18:20.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:17:34
Data modyfikacji: 2009-06-08 14:18:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl