bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia 15 października 2008r.


I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 15 października 2008 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych: 
w Strykowie  przy ul.Parkowej 7 stanowiących następujące lokale:

  1/  lokal mieszkalny nr 11 o pow. 38,30 m2  cena wywoławcza – 68.700,- zł
       w przetargu wzięły udział 3 osoby
       lokal sprzedany został za kwotę 69.400,- zł

2/  lokal mieszkalny nr 41 o pow. 38,30 m2 cena wywoławcza – 55.000,- zł
     w przetargu wzięła udział 2 osoba
     lokal sprzedany został za kwotę 55.600,- zł
    
3/  lokal użytkowy nr 42 o pow. 19,10 m2  cena wywoławcza – 30.800,- zł
     przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-10-15 14:46:27 | Data modyfikacji: 2008-10-15 14:47:11.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2008-10-15 14:46:27
Data modyfikacji: 2008-10-15 14:47:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl