bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia 15 maja 2008r.


 I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 15 maja 2008 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych:
I  w Strykowie  przy ul.Parkowej 7 stanowiących następujące lokale:
  1/ lokal mieszkalny nr 39 o pow. 38,70 m2  cena wywoławcza – 57.400,- zł
    sprzedany został za kwotę 57.980 ,- zł

2/ lokal mieszkalny nr 35 o pow. 38,80 m2 cena wywoławcza – 57.600,- zł
    przetarg zakończony wynikiem negatywnym
3/ lokal mieszkalny nr 41 o pow. 38,30 m2  cena wywoławcza – 62.200,- zł
    przetarg zakończony wynikiem negatywnym
4/ lokal użytkowy nr 42 o pow. 19,10 m2  cena wywoławcza – 30.800,- zł
    przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

II  w Stęszewie przy ul.Wojska Polskiego 2
1/ lokal mieszkalny nr 5 o pow. 34,10 m2  cena wywoławcza -  30.400,- zł
    sprzedany został za kwotę 51.790,- zł 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-05-19 14:18:34 | Data modyfikacji: 2008-05-19 14:19:21.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2008-05-19 14:18:34
Data modyfikacji: 2008-05-19 14:19:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl