bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Sprzedaż mienia gminnego

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 21 września 2007 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż mienia gminnego w wyniku których sprzedano:

1/ lokal mieszkalny nr14 o pow. 46,66 m2, położony w Stęszewie przy ul.ks.Piotra Skargi 32 wraz z udziałem w działce nr 880/3 o pow. 912 m2, KW 41109
cena wywoławcza  wynosiła 160.000,- zł
w przetargu wzięła udział 1 osoba
nieruchomość lokalową sprzedano za cenę – 162.000,- zł

2/ lokal mieszkalny nr 13 o pow. 38,10 m2, położony w Strykowie przy ul.Parkowej 7 wraz z udziałem w działce nr 47/27 o pow. 2.309 m2, KW 43794
cena wywoławcza wynosiła 65.000,- zł
w przetargu wzięły udział 2 osoby
nieruchomość lokalową sprzedano za cenę – 67.800,- zł

Stęszew, dnia 21 września 2007r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-09-25 08:17:38 | Data modyfikacji: 2007-09-25 08:19:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2007-09-25 08:17:38
Data modyfikacji: 2007-09-25 08:19:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl