bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Sprzedaż mienia gminnego

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 20 czerwca 2007r. w siedzibie Urzędu przeprowadzony został  przetarg ustny nieograniczony w wyniku którego:
 sprzedano nieruchomość przeznaczona na cele aktywizacji gospodarczej położoną w Trzebawiu:
- działka nr 110/7  o pow. 1.530m2, KW 37280 i działka nr 110/9 o pow. 1.751 m2, KW 46335 obręb geodezyjny Trzebaw
cena wywoławcza netto wynosiła 328.100,- zł
w przetargu wzięły udział 3 osoby
cena osiągnięta w przetargu – 355.000- zł  + pod. VAT 78.100,- = 433.100,- zł

Stęszew, dnia 20 czerwca 2007r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-06-20 12:48:48 | Data modyfikacji: 2007-06-20 12:51:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2007-06-20 12:48:48
Data modyfikacji: 2007-06-20 12:51:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl