bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zamówienia publiczne - do 2020 roku strona główna 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych na
żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie

Pełny tekst informacji (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:07:54 | Data modyfikacji: 2019-11-19 09:12:08.

Zobacz:
 Informacje z sesji otwarcia ofert .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Zawiadomienia o unieważnieniu czynności . 
Data wprowadzenia: 2019-11-19 09:07:54
Data modyfikacji: 2019-11-19 09:12:08
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl