bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego cyfrowego
urządzenia wielofunkcyjnego

Zawiadomienie o wyborze (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:59:07 | Data modyfikacji: 2017-11-16 14:03:39.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:59:07
Data modyfikacji: 2017-11-16 14:03:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl