bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023 -
zapytanie ofertowe

Pełna treść zawiadomienia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:36:17 | Data modyfikacji: 2017-07-31 11:41:35.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:36:17
Data modyfikacji: 2017-07-31 11:41:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl