bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej
z podziałem na części z materiału Wykonawcy.

Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-21 09:59:11.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-21 09:59:11
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl