bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie
gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-21 07:20:56.

Zobacz:
   Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi unieważnione
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
   Informacje z sesji otwarcia ofert
   Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
   Ogłoszenia o zmianie umowy
Data wprowadzenia: 2017-07-21 07:20:56
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl