bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na
terenie Gminy Stęszew z podziałem na części

Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-20 09:43:45.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-20 09:43:45
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl