bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 06.07.2017 roku na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018 do realizacji zamówienia wybrana została oferta:
DAL-TRANS Damian Daleszyński
ul. Atletyczna 9
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Cena ofertowa brutto złotych: 307.500,00

 Zawiadomienie o wyborze17072017.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-17 11:13:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-17 11:13:27
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl