bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. dowożenia uczniów niepełnosprawnych z
terenu gminy Stęszew do placówek
szkolno-wychowawczych.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 03.07.2017 roku na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2017/2018 do realizacji zamówienia wybrana została oferta:
EXPRES-BUS Przewozy Osobowo- Towarowe Wacław Stasiulewicz
Wołuszewo 3
87-720 Ciechocinek
Cena ofertowa brutto złotych: 257.500,00

 zawiadomienie o wyborze (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-14 07:38:59.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-14 07:38:59
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl