bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie na nadzór inwestorski.

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 10.07.2017 roku na nadzór inwestorski nad n/w inwestycjami w Gminie Stęszew:

1) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami.
2) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa
do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

SABRE Tomasz Szabelski
Ul. Osiedlowa 5
62-050 Mosina
Cena ofertowa brutto złotych: 2.460,00

Zawiadomienie o wyborze.pdf

ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:52:21 | Data modyfikacji: 2017-07-11 14:47:09.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:52:21
Data modyfikacji: 2017-07-11 14:47:09
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl