bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z
materiału Wykonawcy

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania


o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:


Antoni Napierała AN BRUK


Witobel, ul. Folwarczna 31


62-060 Stęszew


Cena ofertowa brutto złotych: 89.018,55


Pełna treść zawiadomienia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-21 07:55:06 | Data modyfikacji: 2017-06-21 07:58:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-21 07:55:06
Data modyfikacji: 2017-06-21 07:58:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl