bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przetargi strona główna 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w
miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z
nasadzeniami

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania


o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami do realizacji zamówienia wybrana została oferta:


GRUPA HYDRO sp. z o.o. sp. k.


Ul. Farbiarska 28


62-050 Mosina


Cena ofertowa brutto złotych: 42.666,24


Pełna treść zawiadomienia (.pdf)


Ogłoszenie (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 14:33:20 | Data modyfikacji: 2017-06-21 09:59:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-06-20 14:33:20
Data modyfikacji: 2017-06-21 09:59:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl