bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 34 strona główna 

sesja 34
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 09:56:11.
 Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 09:59:37.
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:00:33.
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:01:25.
 Uchwalenie Statutu Biblioteki Publicznej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:02:10.
 Odwołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:02:38.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:03:07.
 Nadanie nazwy rondu w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:03:42.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:04:28.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Mirosławkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:05:10.
 Nadanie statutu Urzędowi Miejskiemu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:05:50.
 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:06:25.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:06:25
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl