bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:27:24.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:28:41.
 Sprzedaż lokali mieszkalnych w Będlewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:30:09.
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:32:24.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:32:56.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:34:27.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:35:51.
 Zmiany w Statucie Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:36:26 | Data modyfikacji: 2006-05-06 11:40:39.
 Zmiany w Statucie Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:37:15.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
Data wprowadzenia: 2006-05-06 11:37:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl