Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
° Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie związku międzygminnego
° Informacje o środowisku
° Punkty zbierania zużytego sprzętu
° Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Stęszew
° Ogłoszenie o azbeście
° Odbiór odpadów wielkogabarytowych
° Sprawozdania
° Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew
° Program Ochrony Środowiska Gminy Stęszew na lata 2017-2020
° Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
° Informacja o jakości wody
° Przeciwdziałanie skutkom suszy
° Podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew w 2017 roku
° Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stęszew
Inne
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska > Informacje o środowisku strona główna 

Informacje o środowisku

Informacje o środowisku cz. 1 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku cz. 2 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.03.10 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.03.23 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.05.14 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.05.25 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.06.23 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.08.03 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.08.21 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.09.22 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.11.04 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.12.18 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2009.12.24 (format .ods, format .xls)


 

Informacje o środowisku 2010.01.13 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.03.10 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.03.16 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.04.22 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.05.12 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.05.27 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.10.26 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2010.11.10 (format .ods, format .xls)


 

Informacje o środowisku 2011.01.12 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2011.01.17 (format .ods, format .xls)


 

Informacje o środowisku 2012.09.19 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2012.11.09 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2012.11.19 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2012.12.17 (format .ods, format .xls


 

Informacje o środowisku 2013.01.03 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.01.21 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.01.24 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.06.07 (format .ods, format .xls)
Informacje o środowisku 2013.09.23 (format .ods, format .xls)

 _____________________________________________________________________________________________________________

Informacje o środowisku 2016.02.12 (format .xls)

W celu uzyskania dostępu do kolejnych
kart informacyjnych należy przejść tutaj

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-01 08:52:54 Informację zaktualizowano 2016-02-15 10:56:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku