bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia

Zobacz:
   Ogłoszenia o naborze / wyborze
   Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023
   Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
   Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
   Ogłoszenia o sesjach
   Ogłoszenia
   Ogłoszenia inne
   Ogłoszenia Ochrona Środowiska
   Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
   Ogłoszenia o inwestycjach drogowych
   Uchwały Składu Orzekającego RIO
   Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia przetargu
   Zawiadomienie Stowarzyszenia Metropolii Poznań
   Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu
   Otwarty nabór partnerów
   Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
   Protokoły przejęcia na mienie komunalne
   Ogłoszenie o zmianie adresu e-mail Elektronicznej Skrzynki Podawczej
   Informacja o wynikach konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2025 dla Gminy Stęszew
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl