bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Udzielenie pomocy finansowej w 2005 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:32:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie budżetu Gminy Stęszew na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:34:29, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:36:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:38:41, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:39:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:42:41, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działe nr 89/1 i 89/2
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:44:46, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:46:41, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do zmiany uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w rejonie ulicy Mosińskiej - działka nr 1659/5 i część działki nr 1660/15
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:48:32, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2005-01-11 12:50:17, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl