bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 13:43:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:50:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:55:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Łodzi
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:57:34 Informację zaktualizowano 2015-03-11 10:53:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 10:55:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Piekarach
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 10:56:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/38/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 10:58:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Srocko Małe
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 11:00:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu geodezyjnego Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 11:02:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 11:05:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 11:06:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-11 11:08:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl