bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
Archiwum
Urząd Miejski Gminy Stęszew prowadzi archiwum spraw załatwianych w latach ubiegłych zgodnie z kompetencjami nadanymi przez ustawy. Dokumnety archiwalne zaliczone do kategorii A są zgodnie z harmonogramem przekazywane do Archiwum Państwowego w Poznaniu. W Urzędzie dostępne są dokumenty z lat 90. Aby uzyskać informację znajdującą się w archiwum należy złożyć wniosek do burmistrza gminy wraz z określeniem dokumnetu, którego odpis jest poszukiwany. Należy podać czy dokument był wydany dla osoby, która go poszukuje.  
Data wprowadzenia informacji 2004-02-12 08:16:37 Informację zaktualizowano 2004-02-12 08:17:20, wprowadzający: Marek Baranowski
Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-18 14:37:59 Informację zaktualizowano 2016-09-14 09:01:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Ewidencja niepublicznych przedszkoli i żłobków
na terenie Gminy Stęszew
 Ewidencja niepublicznych przedszkoli i żłobków na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 08:37:58 Informację zaktualizowano 2017-11-30 08:39:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl