bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 Uchwała Nr XXX/276/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 1
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:25:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/276/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok część 2
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:26:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/277/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:34:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:37:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:42:01 Informację zaktualizowano 2009-12-07 11:36:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:44:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/281/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:47:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/282/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:50:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/283/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 13:55:08 Informację zaktualizowano 2009-11-05 14:03:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXX/284/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 14:02:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl