bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Uchwała nr 219 w sprawie budżetu gminy Stęszew na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-07 11:20:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 220 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:19:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 221 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:21:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 222 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:24:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 223 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:26:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 224 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stęszew na lata 2008 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:27:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na obszarze Gminy Stęszew na lata
2008 - 2017
Strategia w formatach: .doc   .odt 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:54:36 Informację zaktualizowano 2009-01-08 08:57:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 225 w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:29:38 Informację zaktualizowano 2009-01-08 08:58:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr 226 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:32:05 Informację zaktualizowano 2009-01-08 08:58:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Mapka do Uchwały nr 226
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 08:33:56 Informację zaktualizowano 2009-01-08 08:58:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl