bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 

sesja 11
 Zmiana uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 11:48:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/122/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 12:50:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/123/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 12:51:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/124/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho;owych na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 12:53:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/125/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 - 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:18:51 Informację zaktualizowano 2010-05-12 11:19:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/126/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/382/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:27:32 Informację zaktualizowano 2010-05-12 11:29:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/127/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:41:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/128/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:43:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/129/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Dębnie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:44:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/130/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:46:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/131/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nabycia lokalu położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:47:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/132/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 15 lat przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 12:51:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/133/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Krąplewie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 12:55:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/134/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 13:30:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/135/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid. 110 w Skrzynkach, obręb Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 13:31:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/136/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi STRYKOWO i SAPOWICE
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 13:33:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/137/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:04:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/138/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:07:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/139/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:08:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XI/140/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę nr X/111/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:11:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl