bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Strategia rozwoju na lata 2000-2015 strona główna 

Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Strategia rozwoju gminy Stęszew

Szanowni Stęszewianie


Z dużą satysfakcją prezentujemy "Strategię zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Stęszew". Jest ona wspólnym dziełem Samorządu Gminy, prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i instytucji oraz innych osób - liderów naszego społeczeństwa.
   Strategia powstała przy wydatnej pomocy ekspertów ze Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, którzy wspierali nas podczas prac grup problemowych, wypracowujących poszczególne elementy tej Strategii.
   Opracowany przez nas dokument Strategii wskazuje na mocne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Określa główne problemy jakie nurtują nasze społeczeństwo. Wskazuje najważniejsze cele
i zadania, jakie muszą zostać wykonane, aby wizja określona przez autorów Strategii stała się faktem.
W Strategii za najważniejsze cele przyjęliśmy:

  • zorganizowanie sprawnego systemu edukacji społeczeństwa,
  • zorganizowanie sprawnej gospodarki wodno - ściekowej, bezpiecznej dla środowiska,
  • rozwój sektora rolno - spożywczego,
  • rozwój turystyczny gminy,
  • utworzenie ze Stęszewa gminy otwartej i profesjonalnie promowanej.

   Pragniemy, aby końcowym efektem Strategii była wysoka jakość życia społeczeństwa naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że efekty tej strategii będą widoczne już w najbliższych latach.
   Opracowanie dokumentu Strategii to dopiero początek działań. Dla urzeczywistnienia przyszłościowej wizji gminy konieczny jest aktywny udział w jej realizacji ogółu mieszkańców gminy. Jesteśmy głęboko przekonani, że Stęszewianie, jak zawsze aktywni, włączą się w jej urzeczywistnienie.
   Pragnę serdecznie podziękować za twórczą pracę wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie Zarządu Miasta i Gminy Stęszew i twórczo uczestniczyły w budowaniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Stęszew.
 

  Burmistrz
Włodzimierz Pinczak.
 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:02:00, wprowadzający: Marek Baranowski
dokumenty dot. strategii:
 wstęp
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:30:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.1
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:32:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.2
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:35:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.3
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.4
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:36:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.5
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:37:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.6
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.7
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.8
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.9
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:38:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.10
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:39:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 syntetyczna charakterystyka gminy cz.11
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Analiza SWOT
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:42:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 problemy, wizja, cele rozwoju
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:43:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 plan do 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:45:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 harmonogram działań
Data wprowadzenia informacji 2003-02-03 09:47:00, wprowadzający: Marek Baranowski
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl